18 lipca 2021 Usługi 0

Upadki z wysokości stanowią częstą przyczynę wypadków, zazwyczaj ciężkich albo śmiertelnych. Z tego powodu prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, a także zagrażających życiu czy zdrowiu osób je wykonujących. Z tego powodu w czasie wykonywania prac na wysokości powinny być zachowane szczególne środki ostrożności. Jakie rodzaje prac na wysokości są najczęściej wybierane przez klientów?

Oferta profesjonalnych prac wysokościowych

prace wysokościowe - warszawaZgodnie z przepisami prawa, praca na wysokości oznacza przede wszystkim pracę wykonywaną na rusztowaniach, na konstrukcjach budowlanych czy na innych podwyższeniach, które znajdują się na wysokości minimum metr nad poziomem terenu czy podłogi. W celu wykonywania pracy na wysokości konieczne jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, a także odbycie szkolenie z zakresu BHP i instruktarzu stanowiskowego. Planując zamówić prace wysokościowe – warszawa jest odpowiednim miastem. Do najczęściej zamawianych prac na wysokościach zalicza się te na rusztowaniach, na stropach, konstrukcjach budowlanych, na kominach czy drabinach. Ze względu na fakt, iż jest to praca szczególnie niebezpieczna, musi ona podlegać konkretnym zasadom, jak na przykład wyznaczenie osób prowadzących bezpośredni nadzór nad pracami, zapewnienie odpowiedniego rodzaju środków zabezpieczających czy zapewnienie pracownikom instruktarzu.

Analizując niezbędne środki zabezpieczające dla pracowników wykonujących prace na wysokościach, należy pamiętać zarówno o kwestiach organizacyjnych, jak i technicznych. Jest to między innymi asekuracja innego pracownika, stosowanie osłon i barier, zapewnienie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a także zabezpieczenie terenu prac. Do najczęściej stosowanych środków ochrony indywidualnej zalicza się hełm ochronny, stosowany w czasie prac budowlanych czy rozbiórkach obiektów.