8 sierpnia 2018 Usługi 0

 

Regularny serwis oraz konserwacja poszczególnych elementów sieci kanalizacyjnej ma ogromne znaczenie dla jakości jej działania oraz sprawności całego systemu odprowadzającego. Aż strach wyobrazić sobie katastrofę tożsamą niczym z powieści Marca Elzenberga, w której pozbawiono prądu całą Europę, co stałoby się, gdybyśmy nagle doświadczyli awarii sieci kanalizacyjnej? Na szczęście dzięki ciśnieniowym metodom oczyszczania sieci kanalizacyjnych WUKO możemy spokojnie odłożyć na bok wszystkie scenariusze.

Niezawodne metody eksploracji WUKO

wuko z WrocławiaDzięki zastosowaniu w sieciach kanalizacyjnych takich aparatur, jak separatory, które są odpowiedzialne za oczyszczanie oraz filtrację wód zużytych poprzez zastosowanie takich metod jak sedymentacja czy zdolność koalescencji hydrodynamicznej cieczy. Za pośrednictwem tych rozwiązań woda jest oczyszczana ze szkodliwych substancji, co umożliwia jej bezinwazyjne odprowadzenie z powrotem do gleby. Jednak aby zapewnić sobie sprawność działania całej sieci niezbędne jest jej regularne serwisowanie oraz czyszczenie. Realizację takich prac zapewnia nam metoda WUKO z Wrocławia, która w swojej specyfikacji wykorzystuje precyzyjny i niezawodny ciśnieniowy system oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopodobnych, tłuszczowych oraz skrobi. Do obszarów działań WUKO zaliczamy m. in. monitorowanie sieci kanalizacyjnych, wywóz i profesjonalną utylizację zanieczyszczeń, eksplorację obiektów wodno- kanalizacyjnych czy realizację prac specjalistycznych takich jak przeprowadzanie analiz laboratoryjnych składu wód zużytych oraz nadzór techniczny obiektów wod- kan.

Główną zaletą techniki oczyszczania ścieków metodą ciśnieniową WUKO jest jej uniwersalność względem wszystkich rodzajów separatorów oraz wysoka skuteczność w zakresie dokładnego oczyszczania takich elementów instalacyjnych jak piony, przepompownie, studnie oraz kolektory ściekowe. Ponadto jest to w pełni ekologiczna metoda serwisowania instalacji z uwagi na brak zastosowania wszelkiego rodzaju chemikaliów, mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz oczyszczanych zasobów wodnych.