11 listopada 2020 Przemysł i produkcja 0

 

W każdej fabryce wykorzystywane są różne urządzenia oraz maszyny pozwalające realizować proces wytwórczy. Żeby było to możliwe muszą one być w pełni sprawne oraz realizować w sposób ciągły zadania. To z kolei wymaga dostarczenia do nich odpowiednich mediów, które pozwolą im wykonywać zaplanowane działania. Układy zasilania maszyn mogą być bowiem hydrauliczne, pneumatyczne czy elektryczne.

Parametry określające napięcie zasilające

spadki napięciaNajczęściej stosowane są te ostatnie ponieważ energia elektryczna jest łatwa w transportowaniu oraz zamianie na inne formy. Niemniej jednak energia dostarczana do maszyny powinna charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Szczególnie niepożądane są spadki napięcia poniżej wartości znamionowej. Mogą one prowadzić do obniżenia sprawności funkcjonowania sprzętu, a także spadku ogólnej wydajności. Właśnie dlatego w fabrykach wykorzystuje się specjalne mierniki, których zadaniem jest wyłapywanie wszelkich odstępstw od normy. Najczęściej stosowane są analizatory sieci, które umożliwiają pomiar najważniejszych właściwości. Mogą to być wahania, zapady czy zaniki napięcia zasilającego. Oprócz tego możliwy jest również pomiar natężenia płynącego prądu w każdej z faz. Analizatory mierzą również pobór mocy biernej, czynnej czy pozornej jak i również współczynniki z tym związane.

Należy również wspomnieć, że dzięki tym urządzeniom możliwe jest mierzenie harmonicznych składowych prądu czy napięcia. Na podstawie tych wszystkich informacji zarządca obiektu czy osoba odpowiedzialna za ciągłość produkcji może wyciągnąć odpowiednie wnioski o stanie sieci. W ten sposób w razie potrzeby można prognozować co się wydarzy za jakiś czas. Jeśli zajdzie taka ewentualność wdrożyć można działania naprawcze oraz zapobiegawcze.