23 czerwca 2018 Prawo 0

 

Praca na budowie do lekkich nie należy. Bywa, że przy nie zachowaniu należytej ostrożności dojdzie do groźnego w skutkach wypadku. W niektórych przypadkach można wtedy ubiegać się o odszkodowanie, jeśli pracownik poniósł trwały i poważny uszczerbek na zdrowiu. można również skorzystać z prywatnego ubezpieczenia.

Pracownik budowlany w razie wypadku otrzyma odszkodowanie

odszkodowanie za wypadek na budowiePlac budowy jest miejscem specyficznym. Praca na budowie wymaga dobrej dyspozycji fizycznej oraz psychicznej. Pracownicy budowlani, zarówno fizyczni jak i umysłowi, powinni przestrzegać rygorystycznych zasad bezpieczeństwa.  W przeciwnym razie może zdarzyć się wypadek. Bywają sytuację, kiedy wypadek prowadzi do trwałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie za wypadek na budowie należy się pracownikowi, który uległ wypadkowi nie ze swojej winy. Prawo do odszkodowania jest zapisane w kodeksie pracy. Firma zatrudniająca pracownika ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, którego wysokość będzie zależała od tego, jak poważny będzie uszczerbek nadzoru poszkodowanego pracownika. Dobrze, aby firma zatrudniająca powyżej dwudziestu pracowników miała wykupione ubezpieczenie, które będzie zapewniało ochronę w razie groźnego wypadku na budowie. Co ważne, przepisy mówiące o prawie do odszkodowania w razie wypadku dotyczą również pracowników zatrudnionych na tak zwane umowy cywilno-prawne. Pracownicy budowlani mogą zatem czuć się bezpieczni w tym zakresie.

Warto zachować ostrożność i stosować się do zasad bhp w miejscu pracy. Wypadki chodzą bowiem po ludziach. W razie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w pracy można starać się o odpowiednie odszkodowanie. Leczenie szpitalne, rehabilitacja, leki bywają bowiem kosztowne. Na szczęście pracowników chroni kodeks pracy.