11 maja 2020 Medycyna 0

Problemy alkoholowe uznawane są za chorobę cywilizacyjną związaną z problemami funkcjonowania w społeczeństwie, ciężkimi i traumatycznymi przeżyciami, a także predyspozycjami genetycznymi. Alkoholizm może dotknąć wszystkich, bez względu na wiek czy grupę społeczną. Może dotyczyć zarówno ludzi z marginesu jak i osoby majętne, będące na wysokich stanowiskach. Choroba jest niezwykle trudna w leczeniu i wymaga zaangażowania i samoświadomości osoby chorej oraz najbliższego otoczenia.

Detoksykacja organizmu podczas leczenia nałogu

fachowe odtrucie alkoholoweLeczenie prowadzone jest najczęściej w ośrodkach terapeutycznych zajmujących się leczeniem uzależnień, a także w dziennych placówkach i grupach wsparcia. Alkoholizm prowadzi do destrukcji społecznej, a także problemów zdrowotnych związanych z chorobami układu krążenia, wątroby,a często nawet do śmierci. Pierwszy etap leczenia obejmuje fachowe odtrucie alkoholowe, a także leczenie objawowe chorób związanych z nadużywaniem alkoholu. Odpowiednia detoksykacja organizmu wiąże się z podawaniem środków farmakologicznych i łagodzących objawy odstawienne i najczęściej przebywaniem w specjalistycznych ośrodkach. Następnym etapem jest długotrwała terapia psychologiczna umożliwiająca powrót do normalnego funkcjonowania bez alkoholu. Chory przechodzi indywidualną terapię oraz terapię grupową, nabiera samoświadomości i umiejętnego odmawiania alkoholu oraz funkcjonowania na nowo w społeczeństwie.

Leczenie przebiega w kilku etapach i płaszczyznach. Jest niezwykle skomplikowane i długotrwałe, a osoba uzależniona do końca życia pozostaje alkoholikiem. Zupełna abstynencja oraz wyuczenie odpowiednich zachowań podczas terapii, umożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz w rodzinie. Podjęcie terapii jest niezwykle ważnym elementem wpływającym na stan zdrowia psychicznego i fizycznego osoby uzależnionej i decyduje o jego życiu i przyszłości.