6 sierpnia 2018 Usługi 0

Intensywny rozwój gospodarczy ostatnich lat bazował głównie na pozyskiwaniu energii pierwotnej pochodzącej z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny czy gaz ziemny. Ich szkodliwy wpływ na warunki środowiska naturalnego spowodował, że specjaliści w drodze analizy stworzyli szereg strategii mających na celu modernizację oraz wzrost efektywności energetycznej, określanej również mianem wdrażania koncepcji gospodarki niskoemisyjnej.

Zależności pomiędzy rozwiązaniami OZE a audytem energetycznym

Audyty efektywności energetycznejW dobie propagowania koncepcji zrównoważonych wzorców konsumpcji kompleksowe audyty efektywności energetycznej koncentrują swoje działania wokół strategii bazujących przede wszystkim na rozwoju trzech głównych obszarów odnawialnych źródeł energii, które stanowią cieki wodne, energia słoneczna oraz wiatrowa. Efektywne wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego jest możliwe dzięki realizacji badań naukowych mających na celu stopniowe zwiększanie technologii w zakresie modernizacji procesów odpowiedzialnych za sukcesywny wzrost wydajności energii z zastosowaniem OZE. Najnowsze analizy specjalistów w zakresie audytu energetycznego  pokazują, iż w najbliższej dekadzie mamy zaobserwować znaczny wzrost kosztów prądu o 22% w stosunku do obecnych cen energii. Stopniowe wdrażanie rozwiązań związanych z projektami zoptymalizowanych systemów Inteligent Smart Building oraz samowystarczalnej gospodarki niskoemisyjnej umożliwiłoby bezpośrednie zmniejszenie kosztów energii konwencjonalnej poprzez wdrażanie instalacji w pełni wykorzystujących potencjał odnawialnych źródeł energii. Znakomity przykład stanowią m. in. panele fotowoltaiczne których wydajność w przeciągu ostatnich lat z około 5% zwiększyła się o około 20%.

Zgromadzone dane pokazują jasno, że stopniowy wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, mających na celu stopniowe dążenie do osiągnięcia samowystarczalnych systemów energetycznych ograniczających do minimum konieczność wykorzystywania energii pierwotnej niezbędnej do eksploatacji obiektów z jednoczesnym jej przekształceniem na wyłączność tzw. „prądu zielonego”.