28 lutego 2018 Usługi 0

Aktualnie mamy kilkadziesiąt różnych form odpadów, istnieje podział na te bezpieczne oraz te mniej przyjazne środowisku. Obecnie wszystkie produkty uboczne powstające przy produkcji są oznaczone kilku cyfrowym kodem. Dzięki temu zakłady utylizacyjne zachowują większy porządek w swoich kartotekach.

Czym są kody odpadów poprodukcyjnych

poprodukcyjne odpady niebezpieczne - kodyWprowadzenie takich oznakowań jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z roku 2001, a w życie weszło w 2002 roku. Ma ono na celu posegregowanie odpadów na nieszkodliwe w bezpośredni sposób oraz poprodukcyjne odpady niebezpieczne – kody składają się zazwyczaj z sześciu cyfr, a każda z nich oznacza konkretny przydział, grupę oraz podgrupy. Każda kolejna cyfra to coraz dokładniejszy podział. Dwie pierwsze z nich to oznakowanie miejsca w jakim te odpady powstały. Trzecia i czwarta w połączeniu z dwiema pierwszymi to podgrupa, np. pierwsza i druga oznacza odpady komunalne, a dzięki dwóm kolejnym wiemy, że są to segregowane produkty uboczne. Połączenie tych czterech cyfr z dwoma ostatnimi tworzy sześciocyfrowy kod pozwalający na pełną klasyfikację. Wprowadzony system pozwala na zachowanie dużo większego porządku na wysypiskach śmieci oraz innych zakładach zajmujących się utylizacją. Ułatwia to w znacznym stopniu pracę wszystkim ludziom w takich miejscach, staje się ona dużo szybsza. Taka klasyfikacja odpadów poprodukcyjnych wprowadzona jest na terenie całej Unii Europejskiej.

Wszystkie kody są zawarte w jednym dla wszystkich typów odpadów katalogu. Zapisano w nim wszystkie grupy, podgrupy każdego rodzaju odpadów. Zrozumienie działania tego systemu ułatwi nam zobaczenie na własne oczy tego spisu. Taki katalog możemy bez większych problemów znaleźć w Internecie, wystarczy wpisać odpowiednią frazę w przeglądarkę.