2 stycznia 2018 Rolnictwo 0

 

Od wielu już lat maszyny rozprowadzające obornik są produkowane przez renomowane firmy, a ich rozwiązania konstrukcyjne są systematycznie doskonalone. Podstawowymi zespołami rozrzutnika są: podwozie z układem jezdnym i skrzynią nawozową, przenośnik podłogowy, adapter rozrzucający, oraz zespół napędowy przenośnika i adaptera.

Charakterystyka nowoczesnych rozrzutników

rozrzutniki obornikaNowoczesne urządzenia służące do rozprowadzania obornika muszą spełniać wiele wymagań pod względem funkcjonalnym i eksploatacyjno-ekonomicznym, oraz bezpieczeństwa. Maszyny powinny cechować się: dobrą jakością pracy, dużą ładownością skrzyni, niskim zapotrzebowaniem na moc ciągnika, możliwością łatwej i pewnej regulacji zespołów, trwałością i niezawodnością, możliwością wielostronnego wykorzystania przyczepy, łatwością łączenia z typowymi ciągnikami rolniczymi, oraz dużą wydajnością i małymi kosztami użytkowania. Konstruktorzy rozrzutników dużo uwagi poświęcają przystosowaniu maszyn do aplikacji kompostów o różnych właściwościach fizykomechanicznych. Podwozia rozrzutników obornika można podzielić na jednoosiowe i dwuosiowe z przednią osią skrętną. Rozrzutniki dwuosiowe są łączone z ciągnikiem przez zaczep transportowy. Jednoosiowe rozrzutniki obornika są przystosowane do łączenia z ciągnikiem przez automatyczny zaczep do przyczep jednoosiowych. Z kolei rozrzutniki starego typu miały możliwość przyłączania do zaczepu rolniczego ciągnika. Inne jeszcze firmy w swych rozrzutnikach stosują automatyczną regulację nacisku na zaczep, montując urządzenie zmieniające położenie skrzyni nawozowej względem podwozia. Zapobiega to odciążeniu zaczepu w końcowej fazie opróżniania, gdy masa nawozu jest przesunięta do tyłu skrzyni.

Oprócz wyposażenia podstawowego, takiego jak różnego rodzaju adaptery rozrzucające obornik i komposty, maszyny mogą również posiadać wyposażenie dodatkowe jak np. podwyższone burty i uchylną burtę tylną, przystosowujące maszynę do transportu materiałów luzem, oraz w belach.