21 czerwca 2021 Usługi 0

Jeżeli planujemy inwestycję, która może oddziaływać na środowisko naturalne oraz mieć wpływ na zdrowie ludzi, powinniśmy upewnić się czy konieczne będzie uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Nie jest ona niezbędna w przypadku każdej inwestycji, w związku z czym tak ważne może okazać się ustalenie, czy rzeczywiście będzie również nas dotyczyła, a jeżeli tak to w jakim zakresie oraz w jakich przypadkach.

Uzyskujemy decyzję środowiskową

decyzja środowiskowa kiedy wymaganaW przypadku planowanych inwestycji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, niezbędne będzie uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Istnieją jednak dwa przypadki w których nie trzeba pozyskiwać takiej decyzji. Jeżeli interesuje nas decyzja środowiskowa kiedy wymagana warto się dowiedzieć. Decyzja tego typu wskazuje jak zrealizować daną inwestycję, aby miała ona jak najmniej znaczący wpływ na stan środowiska. Istotne jest to, iż urzędy wydające decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę kierują się ustaleniami wynikającymi z decyzji środowiskowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów możemy ustalić, które inwestycje wymagają uzyskania omawianej decyzji. Istotne jest to, aby pamiętać, że decyzja może być również konieczna na etapie rozbudowy czy przebudowy, dlatego w takich przypadkach należy uzyskać taką decyzję w odpowiednim organie upoważnionym do działań z tego zakresu.

Decyzji nie trzeba uzyskiwać w dwóch przypadkach, takich jak obronność oraz bezpieczeństwa państwa, a także prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cywilnego czy ratownictwa. Konieczne jest jednak zgłoszenie takiej inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ocena natomiast jest przeprowadzana obowiązkowo w przypadku przedsięwzięć zawsze oddziałujących na środowisko.