8 kwietnia 2017 Finanse 0

Z całą pewnością nie każdy z nas zna polskie prawo. Nie wiemy kiedy moglibyśmy powołać się na zarzut przedawnienia długu bankowego. Tym bardziej nie wiemy nawet w jaki sposób prawo jest usystematyzowane i jaka gałąź prawa reguluje przedawnienie.

Prawo cywilne regulujące instytucję przedawnienia długu

przedawnienie długu bankowegoNie wiemy więc zwykle kiedy możemy powołać się na przedawnienie długu bankowego. Należy więc w stosowny sposób wytłumaczyć takowe zagadnienie. Instytucję przedawnienia długu bankowego reguluje prawo cywilne. W prawie cywilnym występuje systematyka według systemu pandektowego z początku wieku XIX : część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązań,  rodzinne i spadkowe. Wyodrębnione zostało tak przez niemieckich pandektystów. Dzisiaj są właśnie tak podzielone, polski kodeks cywilny został podzielony na takie części. Instytucja przedawnienia długu bankowego należy do prawa zobowiązań oraz do części ogólnej prawa cywilnego. W prawie cywilnym możemy wyróżnić więc działy prawa cywilnego. Dziś należy do nich część ogólna, prawo rzeczowe, czyli własność i ograniczone prawa rzeczowe. Prawo do przedawnienia długu bankowego reguluje natomiast prawo zobowiązań . Występuje tam problematyka praw względnych, skutecznych inter partes (pomiędzy stronami), umowy i delikty. Oprócz tego wyróżniamy także prawo spadkowe , które dotyczy tego, co się dzieje z prawami przede wszystkim majątkowymi po śmierci podmiotu prawa cywilnego. Występuje także prawo rodzinne regulujące stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, dziećmi, powinowaconymi i krewnymi.

Zauważamy więc, że prawo cywilne jest bardzo rozbudowaną gałęziom, która dzieli się na wiele podgałęzi. Instytucja przedawnienia długu bankowego należy wyraźnie do prawa cywilnego, dlatego tak istotna jest jego znajomość.