6 maja 2021 Usługi 0

Proces odwadniania osadów może przebiegać w oczyszczalniach ścieków na ich własnych maszynach, można również wykorzystać mobilne usługi odwadniania osadów. Osady, które mają być poddane odwadnianiu należy wcześniej zagęścić i poddać kondycjonowaniu, aby odwadnianie było skuteczne i przyniosło oczekiwane efekty.

Istota odwadniania osadów

odwadnianie osadówJak wiadomo osady ściekowe nie są zdatne do dalsze przeróbki i należy je ówcześnie odwodnić i poddać procesowi higienizacji. Odwadnianie osadów polega na oddzieleniu od nich wody, aby móc je poddać dalszej przeróbce. Usunięcie wody powoduje zmniejszenie ich objętości i masy całkowitej. Często osady poddawane są procesowi zagęszczania, aby usunąć wodę wolną. Woda kapilarna usuwana jest natomiast podczas odwadniania mechanicznego. Woda związana usuwana jest podczas procesów suszenia. Efektywny proces odwadniania musi poprzedzony jest zagęszczaniem osadu. Odwadnianie mechaniczne polega na odwirowaniu wody za pomocą wirówki czy podczas procesów termicznych. Aby efekt spełniał oczekiwania należy taki osad poddać zabiegowi kondycjonowania. Skuteczność metody zależy od oporu właściwego osadu i prędkości wirówki. Osady to efekt uboczny pracy oczyszczalni ścieków. Do odwadniania stosuje się np. prasy komorowe, w których za sprawą ciśnienia tworzy się placek ściekowy. Bardzo często jednocześnie podczas procesu odwadniania dokonuje się proces zagęszczania osadu. Hignienizacja osadu zmniejsza ilość organizmów chorobotwórczych w osadzie.

Oczyszczalnie ścieków produkują sporo osadu ściekowego, który generuje koszty. Koszty związane z gospodarką osadową są spore, zatem muszą one szukać ekonomicznych rozwiązań, aby skutecznie pozbyć się osadu i móc przeznaczyć go do dalszej przeróbki. Odwodniony osad higienizowany zostaje wapnem.