21 września 2017 Usługi 0

Istnieją zawody, gdzie przegląd zabezpieczeń jest warunkiem, który trzeba spełnić, by pracować w warunkach bezpiecznych. Kto może sprawdzić stan techniczny takich środków? Jak często należy to robić?

O stanie technicznym środków ochrony indywidualnej

techniczne przeglądy środków ochrony indywidualnejPrzede wszystkim, ważne jest jaki rodzaj zabezpieczeń jest uważany. W przypadku prac, gdzie nie można zastosować rozwiązań organizacyjnych, czy środków ochrony zbiorowej, jedyną możliwością są środki ochrony indywidualnej. Ważną informacją jest, że takie rzeczy są dostarczane za darmo przez pracodawcę, a niezmiernie istotny jest ich odpowiedni wybór do konkretnej pracy. Zasady konserwacji i przechowywania sprzętu muszą zostać pracownikowi przekazane, zaś pracodawca musi zapewnić takie rozwiązania organizacyjne, by materiały były sprawne. Dla przykładu, techniczne przeglądy środków ochrony indywidualnej pracownika wysokościowego powinny opierać się na sprawdzeniu daty możliwości ochronnych sprzętu, a także przeprowadzenia prostych badań. Jeśli któraś z tych czynności zakończy się negatywnie, to niezwykle istotne jest, by taki sprzęt usunąć z użytkowania. Pierwszą czynnością powinno być sprawdzenie stanu zatrzaśników. Jeśli na pierwszy rzut oka widać ich wady, to powinno się to niezwłocznie zgłosić. Dlaczego? Bo nawet lekko uszkodzone mogą rodzić wątpliwości związane z ich funkcjonowaniem. W ten sam sposób należy podejść do innych środków ochrony indywidualnej. Kontrola ich jakości może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo osoby pracującej, a dokonać jej może sam pracownik, o ile posiada odpowiednią wiedzę. W zawodach wykonujących czynności z zaangażowaniem dużej ilości materiałów ochronnych, bardzo ważne są dogłębne analizy jakościowe narzędzi pracy.

Jeśli, jako pracodawcy, nie jesteśmy w stanie pokazać pracownikowi, w jaki sposób powinno się to robić poprawnie, to możemy wynająć firmę specjalizującą się w takich kontrolach. Profesjonaliści w sposób poprawny i rzetelny mogą doradzić metody konserwacyjne, a także przedstawić, jak organizacja zadań poprawi jakość wykonywanej pracy.