27 kwietnia 2017 Społeczeństwo 0

Choć powszechnie wydaje się, że prześladowanie chrześcijan należy do przeszłości – nic bardziej mylnego. Zjawisko to coraz częściej dotyka populację chrześcijan, a w ostatnich latach notuje się znaczny wzrost tego zjawiska.

Prześladowanie chrześcijan we współczesnym świecie – rosnąca skala zjawiska

współczesne prześladowanie chrześcijanPrześladowanie chrześcijan przez innowierców oraz osoby bezwyznaniowe to problem z którymi wiara ta zmaga się już od pierwszych lat swojego istnienia. Obecnie co roku publikowane są listy krajów w których doszło w ciągu minionego do największej ilości aktów prześladowczych. Nieustannie w czołówce tych list znajdują się między innymi Arabia Saudyjska, Korea Północna, Somalia czy Afganistan. Szacuje się jednak, że współczesne prześladowanie chrześcijan ma miejsce nawet w ponad siedemdziesięciu krajów świata, co tylko świadczy o szerokiej formie i zakresie tego zjawiska. Prześladowanie chrześcijan przybiera różne formy, a chrześcijan spotykają rozmaite represje. Różne są także sposoby oraz metody na przeciwdziałanie aktom prześladowania, którymi zajmuje się szereg organizacji – zarówno kościelnych, jak i państwowych czy międzynarodowych. Wspólnie walczą oni nie tylko o zaprzestanie prześladowań, szerzenie ideologii miłości oraz pokojowej tolerancji wyznaniowej, ale także pomagają najbardziej poszkodowanym i najbiedniejszym. Organizacje te organizują między innymi wyjazdy misyjne, w których mogą wziąć udział praktycznie wszyscy, którzy tylko wyrażą chęć udzielenia takiej pomocy osobom w trudnej sytuacji z powodu prześladowań.

Prześladowanie chrześcijan we współczesnym (zdaje się coraz bardziej tolerancyjnym świecie) to bardzo ważny problem, którego nie można lekceważyć. Dlatego też powstaje szereg nowych organizacji, mających na celu zmniejszenie skali tego zjawiska i pomoc prześladowanym.