22 września 2016 Biznes 0
coaching zespołowy

Podstawowym zadaniem menadżera jest zarządzenie przedsiębiorstwem poprzez rozsądne planowanie działań, podejmowanie strategicznych decyzji oraz zarządzenie podległym personelem.

Coaching zespołowy i potrzeby pracowników

coaching zespołowyPonadto menadżer powinien posiadać umiejętność współpracy z pracownikami, aby wspólnie osiągnąć jak najlepsze zyski dla przedsiębiorstwa. W tym celu organizowane są szkolenia menadżerskie, które pozwolą menadżerowi dowiedzieć się jak zdobyć autorytet wśród pracowników, efektywnie zarządzać czasem swoim i podwładnych a także jak zaplanować i przeprowadzić przedsięwzięcie, aby osiągnąć sukces. Aby menadżer potrafił prawidłowo zarządzać personelem powinien poznać metody, jakie zawiera coaching zespołowy, który pozwoli mu poznać potrzeby podwładnego, zastanowić się nad jego rozwojem, jeżeli ma wyższe aspiracje pozwolić pracownikowi na poszerzanie wiedzy i awans. Dobry menadżer pełni funkcję coacha i pracownik w tym wypadku staje się uczniem menadżera /coacha, który opiekuje się nim, podpowiada i naprowadza jak poprawnie wykonać zadanie a także towarzyszy mu podczas wykonywania bardziej skomplikowanych zadań. Wprowadzenie coachingu w miejscu pracy ma za zadanie zwiększenie efektywności zawodowej pracowników poprzez przekazanie im praktycznych doświadczeń i wiedzy przez przełożonych. W takim wypadku można powiedzieć, że pracownik przeszedł coaching indywidualny nakierowany na pogłębianie jego wiedzy zawodowej. Innym rodzajem edukacji jest szkolenie sprzedażowe skierowane do menadżerów i do pracowników. Menadżer odbywając szkolenia sprzedażowe podnosi swoje już wysokie kwalifikacje i doskonali się w porozumieniu i tworzeniu dobrych i skutecznych relacji z klientami. Nowa wiedza zdobyta podczas takich spotkań pozwoli mu na szybsze odczytywanie potrzeb klienta, aby móc zaproponować mu ofertę, która spełni jego oczekiwania i stanie się stałym klientem firmy.

Natomiast pracownikom szkolenia sprzedażowe poszerzą wiedzę na temat skutecznego podtrzymywania rozmowy telefonicznej z klientem, zachęcenia go do skorzystania z proponowanej mu oferty.