27 stycznia 2017 Usługi 0

Żeby otrzymać certyfikat udt, trzeba złożyć stosowne dokumenty. W jaki sposób o to zadbać? Co zrobić, aby miec certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego? Czego dotyczą w ogóle takie dokumenty? Na te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w poniższym tekście. Mamy nadzieję, że pomoże to przedsiębiorcom zorientować się nieco w temacie.

Certyfikaty udt mogą być odebrane

polecane certyfikaty udtŻeby posiadać specjalny certyfikat od udt, trzeba się przygotować. Należy spełniać określone przez ten urząd oraz przez stosowne przepisy wymagania. Później można złożyć wniosek. Jeśli chodzi o polecane certyfikaty udt, stanowią one dla niektórych przedsiębiorców wręcz konieczność. By otrzymać taki dokument trzeba do urzędu dostarczyć dokument, że się zapłaciło za wydanie certyfikatu. Poza tym musi być załączone specjalne oświadczenie o tym, że spełnia się określone wymagania dotyczące działalności. Żadna z osób, które wchodzą w skład organów firmy nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciw środowisku. Wtedy bowiem uzyskanie certyfikatu będzie niemożliwe. Trzeba dołączyć oświadczenie o tym, iż takich osób właśnie nie ma w organach przedsiębiorstwa. Te dokumenty składa się do najbliższego urzędu dozoru technicznego. Dzięki zdobyciu certyfikatu firma funkcjonuje jako ta sprzyjająca ekologii i korzystająca z niewpływających negatywnie na środowisko technologii. Jest to więc dokument przydatny dla różnych działalności. Nie każde przedsiębiorstwo ma możliwość uzyskania takiego certyfikatu i też nie każdemu jest to w ogóle potrzebne.

Na pewno jednak producent pomp ciepła czy klimatyzacji powinien się o taki certyfikat zatroszczyć. Szczegółowych przepisów warto szukać w stosownej ustawie czy na stronie Urzędu Dozoru Technicznego. Należy pamiętać, że certyfikat będzie odebrany, jeśli firma przestanie spełniać wymagania.