5 lutego 2018 Usługi 0

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to zagadnienie istotne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Warunki wykonywania poszczególnych robót, bez względu na to, czy należą one do kategorii fizycznych, czy umysłowych, określają odpowiednie przepisy prawne. W trosce o bezpieczną pracę ustanowiono organy sprawdzające, jak wygląda w praktyce przestrzeganie zasad, a także instytucje szkolące w tym zakresie. 

Rzetelna znajomość BHP zwiększa efektywność pracy – szkolenia

rzetelne szkolenia bhp w Rzeszowie

  1. Każda wykonywana praca wiąże się z pewnym ryzykiem, czyli większym lub mniejszym zagrożeniem dla zdrowia. Wszyscy pracownicy, dzięki przestrzeganiu zasad higieny i bezpieczeństwa, powinni umieć to ryzyko zminimalizować. Miarą poprawnie wykonywanych zadań jest bowiem odpowiednia sprawność fizyczna i intelektualna, która przez chorobę lub inwalidztwo może zostać zmniejszona. A ponieważ efektywni pracownicy podnoszą wytwórczość i przynoszą zysk – ich bezpieczeństwo to przede wszystkim priorytet właścicieli firm i wszystkich zatrudniających. Specyfika różnych zawodów wiąże się ze zmiennością i różnorodnością zagrożeń. Ważne, by zatrudniony został o nich właściwie i wyczerpująco poinformowany. Na przykład rzetelne szkolenia BHP w Rzeszowie gwarantują zarówno pracownikom, jak i pracodawcom przybliżenie i dogłębną analizę zagrożeń, a także sposobów ochrony zdrowia. Wykłady odbywają się w formie stanowiskowej i okresowej, są również dla wydzielonych w przedsiębiorstwie jednostek udzielających pomocy przedmedycznej oraz gaszących pożar. 

Zgodnie z artykułem 237 Kodeksu pracy organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny jest powinnością wszystkich pracodawców. Wagę obowiązku podkreśla zapis o konieczności realizacji szkoleń w czasie godzin pracy. Znajomość zasad sprzyja bowiem nie tylko ogólnemu bezpieczeństwu w firmie, lecz także pozwala uniknąć wielu przykrych konsekwencji niewiedzy, takich jak wypadki, trwałe urazy i choroby.